top of page

🗓 februari 25, 2021

💵 Lawrence Summers, USA:s tidigare finansminister under Bill Clinton, varnar för president Joe Bidens krispaket på 1 900 miljarder dollar. Enligt Summers kan Bidens försök att underlätta de ekonomiska svårigheterna som pandemin utlöst trigga igång en inflationschock ”som inte har skådats på en generation”.

 

🗣 Det finns emellertid andra ekonomer som inte delar Summers oro, skriver Reuters. Nuvarande finansminister, Janet Yellen, menar att de miljontals arbetslösa amerikanerna understryker behovet av att ”gå stort”. Fastän en hög inflation sätter sina spår i ekonomin är den nuvarande pandemikrisen allvarligare. Paul Krugman, Nobelpristagare i ekonomi, påstår likt Yellen att ”när Pearl Harbor attackeras så frågar man inte hur stort produktionsgapet är”.

 

🧮 Produktionsgap är skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent. BNP, bruttonationalprodukt, är ett mått för att mäta ett lands ekonomiska aktivitet under en viss period. För att få fram landets BNP summerar man värdet på landets producerade varor och tjänster och dividerar det med antalet invånare. 

Bidens krispaket befaras leda till inflationschock
bottom of page