top of page

🗓 februari 26, 2021

📉 Fastän börsveckan ännu inte har avslutats pekar mycket på att fallen kvarstår på grund av att den amerikanska tioårsräntan stiger. En förklaring till varför aktiemarknaden sjunker i värde är för att investerare hellre köper statsobligationer – en typ av tillgång som inte medför någon investeringsrisk, som numera erbjuds till en högre ränta än tidigare.

 

📊 Så sent som i går kom USA:s arbetsmarknadsdepartement ut med att antalet nysökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk från 841,000 till 730,000. Den uppskattade siffran för veckan låg på 845 000. Huruvida den positiva nyheten reflekteras i börsens mixade handel kvarstår att se. Trots en minskning av den amerikanska arbetslösheten är siffran högre jämfört med antalet arbetssökande innan pandemins utbrott.

 

🔀 Medan S&P 500-indexet rör sig vid 0,13 ligger Dow Jones på minus 0,90 och Nasdaq på 1,05 procent. De nordiska indexen stängde på minus 1-2 procent.

Veckans sista börsdag handlar upp och ner
bottom of page