top of page
Snapchat users användare quarter 2014-2021
Snapchat logo

DAGLIGA

ANVÄNDARE

Q1 2014-2021

Snapchat
Snapchat revenue intäkter quarter 2014-2021

INTÄKTER

Q1 2014-2021

👻 ”A critical milestone.” Med de orden tillkännagav Snapchats VD att Android-användarbasen är numera större än den hos Apple. Wall Streets förväntningar på företagets resultat, intäkter och användartillväxt krossades när Snapchat rapporterade sitt första kvartal i torsdags. Att aktien steg med 6% kommer därför inte som en överraskning.

👤 Den gemensamma nämnaren för inläggets två grafer är bolagets tillväxt under det första kvartalet, från 2014 till 2021. Fokuserar vi på den första grafen ser vi att Snapchats ”DAU” – daily active users – ökat stabilt (med undantag för 2019) ända sen 2014. FactSet, en av världens största leverantör av finansiell data, estimerade att bolagets dagliga användare skulle uppnå 274,72 miljoner. Istället utgjorde användarna en bas på 280 miljoner. 

💰 Det stigande antalet användare reflekteras i bolagets intäkter. Analyshuset Refinitiv uppskattade en omsättning på 743,8 miljoner dollar – något lägre än Snapchats rapporterade intäkter. Slutsiffran landade på 770 miljoner dollar, motsvarande ca 6,5 miljarder kronor. Per användare genererade Snapchat 2,74 dollar – en ökning på 36% från samma kvartal föregående år. Genom att dividera intäkterna med antalet användare får man den genomsnittliga intäkten per användare.

💬 Likt många andra sociala medier tjänar Snapchat pengar främst genom att sälja annonsytor till andra företag.

Coca-Cola revenue intäkter kostnader COGR nettovinst net income Q1 2021
Coca-Cola logo

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTOVINST

Coca-Cola
Coca-Cola rörelseresultat EBIT Q1 2021

🥤Coca-Colas nettoomsättning för årets första kvartal landade på 9 miljarder dollar – motsvarande ca 75 miljarder kronor. Jämfört med Q1 2020 är det en ökning på 5%, från 8,6 miljarder dollar. (Q, quarter på engelska, syftar på kvartal.)

💸 När man talar om hur mycket ett bolag omsatt – det vill säga, hur mycket intäkter de tjänat in under en viss period – exkluderar man kostnaderna för sålda varor, samt administrativa och försäljningskostnader. För dryckjätten hamnade notan för produktionskostnaderna på 6,3 miljarder, jämfört med 6,2 miljarder dollar Q1 2020.

💵 Det bör tilläggas att det finns andra typer av utgifter som inte inkluderas i ovanstående kostnader. Innan man kommer fram till nettovinsten talar man om rörelseresultat – alltså hur mycket företaget tjänat in innan kostnader för räntor och skatt tillräknas. Inkluderar man dessa utgifter blir vinsten som Coca-Cola genererade under årets första kvartal 2,2 miljarder dollar.

📉 Fastän Coca-Cola omsatte mer jämfört med föregående kvartal sjönk nettovinsten med 19 procent. Detta beror på att företaget betalade betydligt mer i skatt; under Q1 2020 skattades de på 215 miljoner dollar, till skillnad från mer än det dubbla på 508 miljoner dollar detta kvartal. Detsamma gäller räntorna på deras banklån; räntekostnaderna landade på 193 miljoner dollar under Q1 2020, jämfört med 442 miljoner dollar detta kvartal. Övriga inkomster var dessutom högre under det första kvartalet 2020.

🌍 Vänder vi till nästa slide ser vi hur mycket företaget gick i vinst i respektive område (varför Europa, Mellanöstern och Afrika grupperas tillsammans framgår inte i rapporten). I samtliga områden, förutom den första spalten, ökades rörelseresultatet med 2-115% jämfört med Q1 2020.

🦠 I Europa, Mellanöstern och Afrika sjönk inkomsten med 15 procent. I rapporten skriver Coca-Cola att restriktioner kopplade till pandemin skapade ett tryck på de kanaler som företaget benämner som ”away-from-home”. Dessa kanaler sträcker sig alltifrån restauranger, sportarenor till biografer. Är människor tvungna att hålla sig hemma så mycket som möjligt är den naturliga efterföljden att man inte konsumerar lika mycket läsk som tidigare.

RÖRELSERESULTAT

PER OMRÅDE

bottom of page